Odpovědnost poskytovatele služby podvodnici.eu za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem je upravena v zákoně č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, který byl do našeho právního řádu implementován na základě Evropské Směrnice 2000/31/ES o elektronickém obchodu.

Služba na podvodnici.eu umožňuje svým uživatelům vkládat články, které jsou k dispozici dalším uživatelům po registraci. Celý proces je automatizovaný a na jeho obsahu se poskytovatel nikterak nepodílí a neovlivňuje byť nepřímo činnost uživatele této služby.

Zmíněný zákon v § 6 stanovuje zásadu, že poskytovatelé služeb typu aplikace podvodnici.eu nejsou povinni dohlížet na obsah článků a v nich zveřejněných informací. Dále je toto ustanovení zbavuje povinnosti aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

Poskytovatel služby na podvodnici.eu se zavázal a je povinen v případě, že bude-li na protiprávní obsah věrohodně upozorněn, učinit kroky k odstranění, nebo znepřístupnění takového závadného obsahu. Tuto činnost pro podvodnici.eu vykonává externí společnost,která ze zabývá programátorskou činností,činností webportálů a e-commerce.Tato společnost zajišťuje bezpečný provoz portálu a dbá na soukromí všech uživatelů.

Formulář pro podání stížnosti:

[contact-form-7 id=”853″ title=”Stížnost”]