Podmínky pro využívání a další publikování zveřejněného v rámci projektu podvodnici.eu (dále jen „licence“)

Výstupy, údaje, data a informace z podvodnici.eu (dále jen „dílo“) smí uživatel (člen):

 • šířit – kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti,
 • užívat a citovat v jiných dílech,
 • užívat komerčně,
 • podvodnici.eu využívají i data z portálu ČOI a z příspěvků členů,ke kterým mají souhlas registrací uživatele.

a to při dodržení následujících podmínek:

 • jako zdroj dat musí být uvedena stránka podvodnici.eu (nikoli však takovým způsobem, aby vznikl dojem, že podvodnici.eu podporuje uživatele licence nebo způsob, jakým je dílo užíváno),
 • dílo může být použito pouze takovým způsobem, který nijak nemění nebo neupravuje jeho význam/smysl.

Uživatel dále bere na vědomí, že …

 • dílo je zveřejňováno v souladu se zákonem č. 64/1986 Sb., o ČOI, (§ 3 písmeno d/);
 • v případě dalšího šíření díla  je povinen uvést znění této licence, nejlépe přímým odkazem na tuto webovou stránku;
 • tyto podmínky užití neplatí pro dokumenty, na něž se vztahují práva duševního vlastnictví třetích stran;
 • Podvodnici.eu se zříká odpovědnosti za případné škody vzniklé dalším užitím a zpracováním díla, jakož i odpovědnosti za škody způsobené případnými chybami, které by dílo mohlo obsahovat;
 • Podvodnici.eu si vyhrazuje právo z provozních, odborných či jiných důvodů dočasně omezit přístup k zveřejňovanému dílu, a to i bez předchozího upozornění.

Dne: 6.1.2020

Nejnovější:

[display-posts image_size=”medium” wrapper=”div” wrapper_class=”display-posts-listing grid” meta_key=”_thumbnail_id include_excerpt=”true” excerpt_length=”8″]

Registrovat se můžete zdarma zde:

[swpm_registration_form]