Jak zablokovat hovory/SMS z určitého čísla?

Min. čtení

1. Operátor zpravidla takovou službu nenabízí (možnost je u T-Mobile, telefonní číslo lze i zablokovat. Je to ovšem zpoplatněno částkou 476 Kč vč. DPH)

2. Je možné požádat Policii ČR, ale pokud se nejedná o něco závažného (trestný čin stalking, tak to PČR odloží – respektive se tím vůbec nebude zabývat: Telekomunikační zákon 151/200 Sb. říká: “Poskytovatel veřejné telefonní služby je povinen na žádost jeho účastníka na jeho náklady zajistit službu identifikace zlomyslných nebo obtěžujících volání, a to zpětně u konkrétních volání, která účastník označí jako zlomyslná nebo obtěžující, nejpozději však do dvou měsíců ode dne uskutečnění takového volání.” Je nepříjmné, že zákon v tomto myslí obtěžujícím voláním pouze obtěžování na tísňových linkách.

3. Pokud má mobil tuto schopnost – lze nastavit přímo v mobilu

4. Lze využít aplikaci – jako například Calls Blacklist pro Android na https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vladlee.easyblacklist&hl=cs

Sdílet tento článek
Zanechat komentář

Leave a Reply